Carles Canals Masats

De formació autodidacta, em vaig iniciar en el món de la metàfora visual influenciat per l’obra de Chema Madoz i la de Joan Brossa.

“Tots els objectes amaguen una falsa realitat que només cal descubrir”

Aquesta és la premisa en la que baso la meva obra artística i, les meves fotografies, són el fruit de la recerca d’aquesta falsa realitat. L’any 2012, començo a treballar els objectes per a transformar la seva essència de ser i n’esdevé un projecte anomenat “Falses realitats”.

“Falses realitats”neix de la necessitat d’explicar les realitats ocultes dels objectes i que, quasi bé sempre ens passen desapercebudes. És un exercici d’imaginació i d’enginy que pretén despertar la curiositat de l’espectador, i a l’hora, evadir-lo de l’entorn en què es troba ubicat i transportar-lo a un món que és tan real com irreal. Un món que, depenent de la seva percepció del moment, aconseguirà obrir la seva ment a altres significats, de vegades absurds.

Quan el mestre Brossa ens ensenya que una pilota pot ser folclòrica, que un rellotge ens pot donar diferents hores al mateix temps, o que una clau pot obrir una altra clau, un s’acaba preguntant si realment els objectes són el què són.

Deixa’t enganyar.

Carles Canals Masats

01.05.2018