Tria, remena i compra

POESIA VISUAL SHOP neix amb la vocació de fer arribar al gran públic i de manera global reproduccions seriades d’obra gràfica original, poemes visuals únics i fotografia en sèrie limitada, signada i numerada, amb la màxima qualitat i a un cost accessible.

Darrera de POESIA VISUAL SHOP hi ha un col·lectiu de fotògrafs i poetes visuals que pretenen canalitzar i distribuir, mitjançant aquesta plataforma, la seva obra artística.

Compra art, regala bellesa.