CRISTIAN PORRES

Cristian Porres (Tortosa, 1965) és dissenyador gràfic, músic i poeta experimental que viu a Barcelona.

Va començar a fer poemes visuals el 1986 en descobrir l’obra de Joan Brossa.

Per a ell la poesia és un joc i la seva intenció és jugar amb l’espectador. Buscar la seva complicitat i emoció. Despertar el dubte i la curiositat. Crear un xoc visual entre allò que veu i el que realment la seva ment evoca.

Expressa les idees a través dels signes més convencionals, manipulant i descontextualitzant voluntàriament el seu significat preestablert. Utilitzant una mena de semiòtica de guerrilla que pretén explorar les emocions subjacents en el nostre inconscient.

Ha creat una nova corrent dintre de la poesia visual anomenada LOGOTRIPS en la que manipula les marques, en una evolució del “détournement” situacionista, per subvertir el seu missatge implícit d’una manera honesta, lúdica, irònica i crítica.

Podeu veure la seva obra a:

Logotrips

Boek Visual

Visualarium

Cristian Porres
01.05.2018